Ügyfélszolgálat
Új partnereknek

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el kötelező érvényű általános szerződési feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF)!

 

Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, így elsősorban az ecocatering.hu címen elérhető honlapot, illetve webáruházat (a továbbiakban: Honlap vagy Webshop), amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja!

 

VERZIÓ: 2.7 - 2021. február 3. napjától hatályos ÁSZF

 

Az Ön szerződésére a szolgáltatásaink igénybevételekor, így különösen a megrendelés megtételekor hatályos mindenkori ÁSZF az irányadó, amelyet a megrendelést visszaigazoló email mellékleteként is megküldünk Önnek, ezáltal az visszakereshető.

 

1)            Bevezető, általános rendelkezések

 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk célja a cégünkről és termékeinkről való tájékoztatás, valamint a termékek értékesítése távollévők között kötendő szállítási szerződések útján (a továbbiakban: Webshop Vásárlás).

 

Amennyiben bármely természetes személy nem szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül veszi igénybe a szolgáltatásainkat, így különösen vásárol Webshopunkban, úgy fogyasztónak minősül, és a vele megkötött szerződésekre irányadóak a fogyasztókkal kötött szerződések jelen ÁSZF-ben és a jogszabályokban rögzített rendelkezései, így különösen az alábbi jogszabályok:

 

 • A Polgári Törvénykönyv: 2013. évi V. törvény,
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet,
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

 

A Honlap fenntartója és üzemeltetője az Ecocatering Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

székhely (egyben a panaszügyintézés helye):

2113 Erdőkertes, Rét utca 11.

cégjegyzékszám:

13-09-186227

adószám:

23100761-2-13

nyilvántartó cégbíróság:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

cég képviselője:

Stampf Krisztina ügyvezető

központi e-mail cím:

natur@ecocatering.hu

központi telefonszám:

(+36) 30 221 7181

bankszámlaszám

10402991-50526787-84491004

számlavezető bank:

K&H Bank Zrt.

ügyfélszolgálat / panaszkezelés telefonos elérhetősége:

(+36) 30 397 2363

 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Honlap szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő elektronikus kereskedelmi szerződés olyan általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeket mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó a termékek adásvételével, szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el. Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § szerinti kötelező tájékoztatást részben a Honlapon található információk (pl. termékleírások, termékárak) útján, részben pedig a jelen ÁSZF útján adja meg a Felhasználónak.

 

A Szolgáltató a Felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül, bármikor jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, a jövőre nézve módosítani. A módosítás annak a Honlapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erejű. A Szolgáltató köteles a honlapon jelezni az ÁSZF megváltozásának tényét.  A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatásnak az ÁSZF-módosítást követő igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

 

Tájékozatjuk, hogy termékeinkre kereskedői jótállást nem vállalunk, azokra a törvény szerinti szavatosság irányadó. Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.

 

A jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 

2)            A Honlap böngészése, a Webshop használata

 

A Honlapot bárki, térítésmentesen és kifejezett regisztrációs kötelezettség nélkül látogathatja. Ön jogosult a honlapunkon regisztrálni, az ezt követő bejelentkezéssel biztosított kényelmi funkciók megkönnyítik a Honlapunkon történő böngészést, illetve lehetővé teszik a Webshop Vásárlást. Ön regisztrációtól függetlenül feliratkozhat hírlevelünkre, és arról regisztrációtól függetlenül bármikor leiratkozhat. A Honlap használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Ezen online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, keresés, megrendelés, fizetés, szállítás megjelölése  és az igénybe vett szolgáltatásokra, megvásárolt termékekre vonatkozó adatok igazolják. A szerződéskötés nyelve kizárólag magyar. A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

 

A Szolgáltató által a Honlapon közzétett mindennemű tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató termékeinek leírásáért, műszaki paramétereiért a termék gyártója felel a rá vonatkozó szabályok szerint. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek tesznek lehetővé. A Szolgáltató ugyancsak nem felel azért, ha a Honlap vagy a Webshop bármely időpontban nem elérhető, esetleg korlátozottan vagy hibásan működik. A Szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy az igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan működjenek együtt a honlap böngészése és a Webshop használata során, és hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint teljesüljön az adatbiztonság.

 

A Webshopban történő vásárlás során Felhasználó köteles minden olyan adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely a megrendelés teljesítéséhez és a hatékony ügyfél-kommunikációhoz szükséges. Felhasználó felel az általa megadott adatok helyességéért és valóság tartalmáért. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

 

A Honlapon történő regisztráció egy felhasználói e-mail cím, egy ahhoz rendelt jelszó, továbbá egyes kapcsolattartási és számlázási adatok megadásával történik. A regisztrációval Ön kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató feltételeit, valamint lehetősége nyílik a Webshop Vásárlásra. A regisztrációkor megadott adatok kapcsán Szolgáltató biztosítja az adattévesztés, elírás, elütés, téves értelmezés miatti adatok helyesbítésének technikai lehetőségét a regisztrációt elvégző szoftverén belül, illetve külön kérelemre is. Felhasználó a bejelentkezést követően a Saját adatlap menüpont alatt maga is hozzáférhet, módosíthat az adatain bármikor. Felhasználó adathelyesbítési kérelmet személyesen és postai úton is benyújthat, a személyes beazonosíthatóság feltételének megfelelve.

 

3)            A megrendelés és a kiszállítás menete

 

Ön regisztrációt követően vásárolhat Webshopunkban. Szolgáltató üzletet nem tart fenn, a termékek csak online, a Webshopon keresztül rendelhetők meg, de személyesen is átvehetők a Szolgáltató székhelyén. A termékek Honlapon feltüntetett ára a csomagolás díját tartalmazza, a kiszállítás díját azonban nem tartalmazza. A termékek Felhasználó által történt megrendelése és a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása esetén – a Honlap oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett – szállítási (adás-vételi) szerződés jön létre a Felhasználó és Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A termékek feltüntetése a Webshopon nem minősül ajánlattételnek a Szolgáltató részéről, az legfeljebb csak felhívás ajánlattételre.

 

Webshopos megrendelés: Szolgáltató virtuális kosarat működtet a Webshopon, amelynek segítségével a Felhasználó kényelmesen ki tudja jelölni, illetve a vásárlás során módosítani tudja a megrendelt termékeket, kiszerelést és mennyiségeket, a Felhasználó nevét és adatait, köztük a szállítási és számlázási címet, a választott fizetési módot. A vásárlás során megadott adatokat összegző lap (adatok ellenőrzése oldal) elfogadását, azaz a megrendelés véglegesítését követően a megrendelés leadottnak minősül, az ajánlati kötöttség létrejön, Felhasználót ettől kezdve – amennyiben Szolgáltató a megrendelés feldolgozását visszaigazolja – fizetési és átvételi kötelezettség terheli. A megrendelés véglegesítése előtt Felhasználónak mindenkor joga és lehetősége van visszalépni, módosítani vagy törölni a megrendelést, vagy a véglegesítést megelőzően megjegyzéssel is elláthatja a megrendelését, ezáltal Felhasználó az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelésének elküldése előtt el tudja végezni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más jellegű adatok, információk esetén felmerülő kiszállítási vagy egyéb többletköltség a Felhasználót terheli. A megrendelésnek a Szolgáltató rendszerében történt rögzítését követően a Felhasználó az általa megadott e-mail címre haladéktalanul, legfeljebb 48 órán belül visszaigazolást kap a megrendelésének minden lényeges adatát feltüntetve. A visszaigazolás elmaradása esetén, javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A visszaigazolás hiányát a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége okozhatja, ebben az esetben a visszaigazolás elmaradásáért a Szolgáltató nem felel, ha a visszaigazolás egyéb okból maradna el, úgy Felhasználó elállhat a megrendeléstől.

 

A megrendelések feldolgozása, vételár kifizetése: Amennyiben a megrendelés az adott munkanapon délután 16 óráig Szolgáltató rendszerébe beérkezik, úgy aznap, ellenkező esetben a következő munkanapon a megrendelés feldolgozásra kerül. Szolgáltató az esetlegesen felmerült kérdéseket a Felhasználóval kapcsolatba lépve tisztázza, illetve jelzi a Felhasználónak, ha az adott rendelést termékhiány miatt vagy bármely más okból teljesíteni nem tudja, ez utóbbi esetben a Szolgáltató felelőssége a megrendelés teljesítésének elmaradásáért kizárt. A Megrendelés elfogadásáról Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap, ez már tartalmazza a kiállított elektronikus (előleg)számlát. Átutalásos és online bankkártyás fizetési mód választása esetén Szolgáltató kizárólag a vételár beérkezését követően intézkedik a termékek kiszállításra történő előkészítéséről. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg a Barion Payment Zrt. általános szerződéses feltételei szerint. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ha a vételár a Megrendelés feldolgozását követő 8 munkanapon belül nem érkezik be, Szolgáltató jogosult a megrendelést a Felhasználó részére e-mailben küldött tájékoztatás mellett törölni a rendszeréből. Szolgáltató a megrendelt termékek teljes vételárának a megfizetéséig a tulajdonjogát a terméken fenntartja.

 

A kiszállítás költségei, a megrendelések kiszállítása: Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a külsős futárszolgálattal együttműködési keretszerződéses viszonyban áll, így kedvezményes, üzleti díjakon veszi igénybe a futárszolgálatot és a termékek csomagolásáért és kiszállításáért a futárszolgálat által felszámított díjon és költségeken felül semmilyen további díjat nem számít fel. A mindenkori kiszállítási díjak/költségek a Honlap „Szállítás” menüpontja alatt olvashatók, az ott szereplő díjtáblázat, valamint az egyes termékek ismertető lapján található súly-adatok alapján a várható kiszállítási költség előzetesen is kalkulálható. A megrendelés automatikus visszaigazolásában a termékek árai mellett az automatikusan kalkulált kiszállítási költségek is szerepelnek. A Termékek kiszállítását Szolgáltató utánvétes fizetés megjelölése esetén a Megrendelés elfogadását, átutalásos vagy online bankkártyás fizetés esetén a vételár Szolgáltatónál való jóváírását követő munkanapon megkezdi. Szolgáltató a feldolgozott megrendelés kiszállításához független futárszolgálatot vesz igénybe a Felhasználó költségére. A megrendelt termékek kiszállítása rendszerint 2 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a termék nincs raktáron és a teljesítés nem megoldható a fenti határidőben, úgy a Szolgáltató értesíti és tájékoztatja a Felhasználót erről a körülményről és megállapodnak a megrendelés és a teljesítés további részleteiről. Szolgáltató a megrendelt egyedi Termék-együtteseket esetenként a Termékek gyártóitól származó kartondobozokba csomagolja, ezért a kartondobozon esetlegesen feltüntetett információk nem vonatkoznak a bennük található Termékekre. Szolgáltató vagy a futárszolgálat a megrendelt termékek futárszolgálatnak történt átadását követően a Felhasználót e-mailben értesíti a várható kézbesítési időről és a csomag azonosító adatáról. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a termékek tervezett időn belüli kiszállítása érdekében, az esetleges késedelemért azonban a felelősségét kizárja.

 

A termék(ek) átvétele: A megrendelt termékeket Felhasználó, amennyiben a megrendelése során személyes átvételt kért,  a megrendelés feldolgozását követően a Szolgáltató székhelyén személyesen is átveheti előzetes egyeztetést követően, 9 és 16 óra között, ebben az esetben a kiszállításra vonatkozó rendelkezések nem érvényesülnek. Kiszállítás esetén a kézbesítés munkaidőben, általában 8 és 16 óra között történik. Ha a futárszolgálat nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, amelyen megjelöli az ismételt kézbesítési kísérlet várható időpontját, valamint telefonszámot ad meg annak érdekében, hogy Felhasználóval másik kiszállítási időpontot egyeztessenek. Ha másodszorra is sikertelen a kiszállítás, akkor a Terméket a futárszolgálat visszahozza a Szolgáltatóhoz, és Szolgáltató jogosult a megrendelést Felhasználó átvételi kötelezettségének megsértésére hivatkozással, tájékoztató e-mail küldése mellett törölni, Felhasználó részére pedig a felmerült költségekkel csökkentett vételárat megtéríti. Felhasználó köteles a termékek átvételekor, az átvételt igazoló dokumentum aláírását megelőzően ellenőrizni a termékek mennyiségét és minőségét. Amennyiben Felhasználó hiányt vagy a csomagoláson, illetve a termékeken külsérelmi nyomot, hibát tapasztal, úgy ezt köteles a futárszolgálat / kiszállító segítségével jegyzőkönyvbe vetetni. Ilyen jegyzőkönyv hiányában Szolgáltató nem felel azért, ha a Felhasználó az átvételt igazoló dokumentum aláírását követően arra hivatkozik, hogy hiányos a csomag tartalma, sérült a csomagolás vagy a termék, illetve nem az a termék van benne, amit megrendelt. A jelen pontba foglalt rendelkezések az átvételkor nem felismerhető, rejtett hibákért való szavatossági felelősséget nem érintik, az az átvételt követően fennáll. Ha megfelelően felvett jegyzőkönyv igazolja, hogy a termékek az átvételt megelőzően sérültek vagy hiányosak, úgy Szolgáltató a Termékek visszavételét, illetve cseréjét díjmentesen biztosítja.

 

Budapesti szállítási című gasztronómiai partner vásárlása: Amennyiben a jogi személy Felhasználó akár a megrendelés megtételekor, akár a Honlapra történt regisztráció során vagy azt követően megfelelően igazolta, hogy a vendéglátóiparban tevékenykedő vállalkozás, és nettó 30.000,- Ft értéken felül ad le Budapesten belüli szállítási címre vonatkozó megrendelést, úgy ezen megrendelésére a fentiek az alábbi eltérésekkel érvényesülnek:

 • Szolgáltató nem futárszolgálat útján, hanem saját maga szállítja ki a megrendelt termékeket, ingyenesen, a Megrendelés feldolgozását követő hétfői, szerdai vagy pénteki napon;

Fentieken túl ezen vásárlások esetén nem érvényesülnek a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Felhasználók közötti szerződésekre irányadó rendelkezések.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Szolgáltató a korábbi ÁSZF-ben szereplő, gasztornómiai partnereknek felkínált utólagos fizetés lehetőségét – a koronavírussal, mint vis maior helyzettel kapcsolatos bizonytalan gazdasági kilátások okán – határozatlan ideig felfüggesztette.

 

4)            Fogyasztókat megillető elállási jog

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a már teljesített megrendelésétől indoklás nélkül elállni, amely elállási jogát a megrendelt termékek Felhasználó vagy az általa az átvételre kijelölt, a futárszolgálattól eltérő személy általi átvételét követő 14 napon belül, azaz az átvétel napjától számított 14. nap elteltéig gyakorolhatja. Nem illeti meg elállási jog a Felhasználót romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ide tartoznak azon termékeink, amelyek légmentes csomagolásban kerültek kiszállításra, és amelyek egyszer használatos, nem mosható/tisztítható termékként a felhasználás során élelmiszerrel kerülnek közvetlen kapcsolatba.

 

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF első oldalán megjelölt székhelyére, illetve elektronikus elérhetőségére. Határidőben gyakorolja elállási jogát a Felhasználó, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat beérkezését Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul, legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja.

 

A Felhasználó elállási nyilatkozatát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti, alább ismertetett elállási/felmondási nyilatkozat-mintájának felhasználásával is megteheti, de nyilatkozhat formakényszer nélkül is:

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

Az elállás joghatásai: Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozata kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás díját és költségeit is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott.). Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Elállás esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató fentebb megjelölt székhelyére visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó elküldi a termékeket. A termékek visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli, a Szolgáltató utánvéttel feladott postai küldeményt nem vesz át.

 

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

5)            Szavatosság

 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a termék már a szerződés teljesítésekor hibás volt, kivéve az alábbi esetet: fogyasztónak minősülő Felhasználónál az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez esetben tehát a fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a hiba közlésén túl csak azt kell igazolnia, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított egy éves, Fogyasztó pedig két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Szolgáltató termékei többsége esetében elsősorban a kicserélést tartja célszerűnek, lévén azok jellemzően nem javíthatóak. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől el is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta vagy megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tudta elvégezni, vagy Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

6)            Termékszavatosság 

 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatótól vásárolt termék hibája esetén - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania, de a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő.

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti. Szolgáltató termékei többsége esetében elsősorban a kicserélést tartja célszerűnek, lévén azok jellemzően nem javíthatóak. A gyártó és a forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7)            Panaszkezelés, jótállás, fogyasztóvédelem, békéltető testület

 

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza a Szolgáltatónak a termék forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan, úgy panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. Szolgáltató panasz-ügyintézési helye, levelezési címe megegyezik a bevezető rendelkezések között feltüntetett székhelyével, illetőleg panasz-ügyintézés céljából ugyancsak a bevezető rendelkezések között feltüntetett e-mail elérhetőséget, valamint telefonos elérhetőséget tart fenn.

 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint orvosolja. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát jelenlévő fogyasztó esetén azonnal, telefonon vagy e-mail útján tett panasz esetén pedig az érdemi válasszal együtt megküldve átadja. A jegyzőkönyv tartalmazza a panasztevő nevét, lakcímét, telefonos vagy e-mail útján tett panasztételnél a panasz egyedi azonosító számát, a panasz előterjesztésének helyét, idejét és módját, a panasz részletes leírását, a bemutatott iratok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a Szolgáltató álláspontját, ha a panasz azonnal kivizsgálható, valamint a jegyzőkönyv keltét és a személyesen panaszt tevő és azt a Szolgáltató nevében felvevő személy(ek) aláírását.

 

Azonnali orvoslás hiányában a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja a panaszt és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, egyúttal a fogyasztónak minősülő Felhasználót tájékoztatja arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

Fogyasztóvédelmi szervezetek, eljárási lehetőségek:

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes magyar fogyasztóvédelmi szerv elérhetősége:

 

Gödöllői Járási Hivatal

cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.

e-mail: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/godolloi-jarasi-hivatal

 

Az európai unió on-line fogyasztóvédelmi vitarendezési fórum elérhetősége:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó a fenti online honlapon keresztül.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.,

levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703; (+36-1) 784-3076; (+36-1) 784-3149

Ügyfélfogadási idő és tanácsadás: K-Sz-Cs: 9.00 - 14.00

 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogvita esetén – feltéve, hogy előbb megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül a Szolgáltatóval – jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A belföldi lakóhely és tartózkodási hely hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

 

A békéltető testület a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, hatáskörébe tartozik a fogyasztónak minősülő Felhasználó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

A békéltető testület bárki kérésére köteles haladéktalanul, írásban vagy más megfelelő formában tájékoztatást adni a hatásköréről, illetékességéről, eljárásának szabályairól és költségeiről, a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeiről, a határozatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének feltételeiről, és arról, hogy a békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét. A békéltető testület eljárása a fogyasztónak minősülő Felhasználónak a békéltető testület elnökéhez írásban előterjesztett kérelmére indul. További tudnivalók a békéltető testület fent megjelölt honlapján olvashatók.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságok hatáskörtől függően:

 

Budapest Környéki Törvényszék

cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.,

levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

vagy

Gödöllői Járási Bíróság

cím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.,

levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf. 410.

 

Amennyiben a Felhasználó panaszát a Szolgáltató nem rendezte megnyugtatóan, vagy a békéltető testület eljárása nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

2021.10.18-tól hatályos Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el kötelező érvényű általános szerződési feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF)!

 

Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, így elsősorban az ecocatering.hu címen elérhető honlapot, illetve webáruházat (a továbbiakban: Honlap vagy Webshop), amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja!

 

VERZIÓ: 2.8 - 2021. október 18. napjától hatályos ÁSZF

 

Az Ön szerződésére a szolgáltatásaink igénybevételekor, így különösen a megrendelés megtételekor hatályos mindenkori ÁSZF az irányadó, amelyet a megrendelést visszaigazoló email mellékleteként is megküldünk Önnek, ezáltal az visszakereshető.

 

1)            Bevezető, általános rendelkezések

 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk célja a cégünkről és termékeinkről való tájékoztatás, valamint a termékek értékesítése távollévők között kötendő szállítási szerződések útján (a továbbiakban: Webshop Vásárlás).

 

Amennyiben bármely természetes személy nem szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül veszi igénybe a szolgáltatásainkat, így különösen vásárol Webshopunkban, úgy fogyasztónak minősül, és a vele megkötött szerződésekre irányadóak a fogyasztókkal kötött szerződések jelen ÁSZF-ben és a jogszabályokban rögzített rendelkezései, így különösen az alábbi jogszabályok:

 

 • A Polgári Törvénykönyv: 2013. évi V. törvény,
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet,
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

 

A Honlap fenntartója és üzemeltetője az Ecocatering Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

székhely (egyben a panaszügyintézés helye):

2113 Erdőkertes, Rét utca 11.

cégjegyzékszám:

13-09-186227

adószám:

23100761-2-13

nyilvántartó cégbíróság:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

cég képviselője:

Stampf Krisztina ügyvezető

központi e-mail cím:

natur@ecocatering.hu

központi telefonszám:

(+36) 30 221 7181

bankszámlaszám

10402991-50526787-84491004

számlavezető bank:

K&H Bank Zrt.

ügyfélszolgálat / panaszkezelés telefonos elérhetősége:

(+36) 30 397 2363

 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Honlap szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő elektronikus kereskedelmi szerződés olyan általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeket mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó a termékek adásvételével, szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el. Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § szerinti kötelező tájékoztatást részben a Honlapon található információk (pl. termékleírások, termékárak) útján, részben pedig a jelen ÁSZF útján adja meg a Felhasználónak.

 

A Szolgáltató a Felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül, bármikor jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, a jövőre nézve módosítani. A módosítás annak a Honlapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erejű. A Szolgáltató köteles a honlapon jelezni az ÁSZF megváltozásának tényét.  A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatásnak az ÁSZF-módosítást követő igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

 

Tájékozatjuk, hogy termékeinkre kereskedői jótállást nem vállalunk, azokra a törvény szerinti szavatosság irányadó. Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.

 

A jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 

2)            A Honlap böngészése, a Webshop használata

 

A Honlapot bárki, térítésmentesen és kifejezett regisztrációs kötelezettség nélkül látogathatja. Ön jogosult a honlapunkon regisztrálni, az ezt követő bejelentkezéssel biztosított kényelmi funkciók megkönnyítik a Honlapunkon történő böngészést, illetve lehetővé teszik a Webshop Vásárlást. Ön regisztrációtól függetlenül feliratkozhat hírlevelünkre, és arról regisztrációtól függetlenül bármikor leiratkozhat. A Honlap használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Ezen online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, keresés, megrendelés, fizetés, szállítás megjelölése  és az igénybe vett szolgáltatásokra, megvásárolt termékekre vonatkozó adatok igazolják. A szerződéskötés nyelve kizárólag magyar. A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

 

A Szolgáltató által a Honlapon közzétett mindennemű tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató termékeinek leírásáért, műszaki paramétereiért a termék gyártója felel a rá vonatkozó szabályok szerint. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek tesznek lehetővé. A Szolgáltató ugyancsak nem felel azért, ha a Honlap vagy a Webshop bármely időpontban nem elérhető, esetleg korlátozottan vagy hibásan működik. A Szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy az igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan működjenek együtt a honlap böngészése és a Webshop használata során, és hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint teljesüljön az adatbiztonság.

 

A Webshopban történő vásárlás során Felhasználó köteles minden olyan adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely a megrendelés teljesítéséhez és a hatékony ügyfél-kommunikációhoz szükséges. Felhasználó felel az általa megadott adatok helyességéért és valóság tartalmáért. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

 

A Honlapon történő regisztráció egy felhasználói e-mail cím, egy ahhoz rendelt jelszó, továbbá egyes kapcsolattartási és számlázási adatok megadásával történik. A regisztrációval Ön kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató feltételeit, valamint lehetősége nyílik a Webshop Vásárlásra. A regisztrációkor megadott adatok kapcsán Szolgáltató biztosítja az adattévesztés, elírás, elütés, téves értelmezés miatti adatok helyesbítésének technikai lehetőségét a regisztrációt elvégző szoftverén belül, illetve külön kérelemre is. Felhasználó a bejelentkezést követően a Saját adatlap menüpont alatt maga is hozzáférhet, módosíthat az adatain bármikor. Felhasználó adathelyesbítési kérelmet személyesen és postai úton is benyújthat, a személyes beazonosíthatóság feltételének megfelelve.

 

3)            A megrendelés és a kiszállítás menete

 

Ön regisztrációt követően vásárolhat Webshopunkban. Szolgáltató üzletet nem tart fenn, a termékek csak online, a Webshopon keresztül rendelhetők meg vagy kiszállítással, vagy – átutalással kifizetett megrendelések esetén, előzetes egyeztetés alapján – személyes átvétellel a Szolgáltató 2112 Gödöllő, Kenyérgyári út 2. szám alatt található raktárában, munkanapokon 9 - 14 óra között. A termékek Honlapon feltüntetett ára a csomagolás díját tartalmazza, a kiszállítás díját azonban nem tartalmazza. A termékek Felhasználó által történt megrendelése és a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása esetén – a Honlap oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett – szállítási (adás-vételi) szerződés jön létre a Felhasználó és Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A termékek feltüntetése a Webshopon nem minősül ajánlattételnek a Szolgáltató részéről, az legfeljebb csak felhívás ajánlattételre.

 

Webshopos megrendelés: Szolgáltató virtuális kosarat működtet a Webshopon, amelynek segítségével a Felhasználó kényelmesen ki tudja jelölni, illetve a vásárlás során módosítani tudja a megrendelt termékeket, kiszerelést és mennyiségeket, a Felhasználó nevét és adatait, köztük a szállítási és számlázási címet, a választott fizetési módot. A vásárlás során megadott adatokat összegző lap (adatok ellenőrzése oldal) elfogadását, azaz a megrendelés véglegesítését követően a megrendelés leadottnak minősül, az ajánlati kötöttség létrejön, Felhasználót ettől kezdve – amennyiben Szolgáltató a megrendelés feldolgozását visszaigazolja – fizetési és átvételi kötelezettség terheli. A megrendelés véglegesítése előtt Felhasználónak mindenkor joga és lehetősége van visszalépni, módosítani vagy törölni a megrendelést, vagy a véglegesítést megelőzően megjegyzéssel is elláthatja a megrendelését, ezáltal Felhasználó az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelésének elküldése előtt el tudja végezni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más jellegű adatok, információk esetén felmerülő kiszállítási vagy egyéb többletköltség a Felhasználót terheli. A megrendelésnek a Szolgáltató rendszerében történt rögzítését követően a Felhasználó az általa megadott e-mail címre haladéktalanul, legfeljebb 48 órán belül visszaigazolást kap a megrendelésének minden lényeges adatát feltüntetve. A visszaigazolás elmaradása esetén, javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A visszaigazolás hiányát a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége okozhatja, ebben az esetben a visszaigazolás elmaradásáért a Szolgáltató nem felel, ha a visszaigazolás egyéb okból maradna el, úgy Felhasználó elállhat a megrendeléstől.

 

A megrendelések feldolgozása, vételár kifizetése: Amennyiben a megrendelés az adott munkanapon délután 13 óráig Szolgáltató rendszerébe beérkezik, úgy aznap, ellenkező esetben a következő munkanapon a megrendelés feldolgozásra kerül. Szolgáltató az esetlegesen felmerült kérdéseket a Felhasználóval kapcsolatba lépve tisztázza, illetve jelzi a Felhasználónak, ha az adott rendelést termékhiány miatt vagy bármely más okból teljesíteni nem tudja, ez utóbbi esetben a Szolgáltató felelőssége a megrendelés teljesítésének elmaradásáért kizárt. A Megrendelés elfogadásáról Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap, ez már tartalmazza a kiállított elektronikus (előleg)számlát. Átutalásos és online bankkártyás fizetési mód választása esetén Szolgáltató kizárólag a vételár beérkezését követően intézkedik a termékek kiszállításra történő előkészítéséről. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg a Barion Payment Zrt. általános szerződéses feltételei szerint. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ha a vételár a Megrendelés feldolgozását követő 8 munkanapon belül nem érkezik be, Szolgáltató jogosult a megrendelést a Felhasználó részére e-mailben küldött tájékoztatás mellett törölni a rendszeréből. Szolgáltató a megrendelt termékek teljes vételárának a megfizetéséig a tulajdonjogát a terméken fenntartja.

 

A kiszállítás költségei, a megrendelések kiszállítása: Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a külsős futárszolgálattal együttműködési keretszerződéses viszonyban áll, így kedvezményes, üzleti díjakon veszi igénybe a futárszolgálatot és a termékek csomagolásáért és kiszállításáért a futárszolgálat által felszámított díjon és költségeken felül semmilyen további díjat nem számít fel. A mindenkori kiszállítási díjak/költségek a Honlap „Szállítás” menüpontja alatt olvashatók, az ott szereplő díjtáblázat, valamint az egyes termékek ismertető lapján található súly-adatok alapján a várható kiszállítási költség előzetesen is kalkulálható. A megrendelés automatikus visszaigazolásában a termékek árai mellett az automatikusan kalkulált kiszállítási költségek is szerepelnek. A Termékek kiszállítását Szolgáltató utánvétes fizetés megjelölése esetén a Megrendelés elfogadását, átutalásos vagy online bankkártyás fizetés esetén a vételár Szolgáltatónál való jóváírását követő munkanapon megkezdi. Szolgáltató a feldolgozott megrendelés kiszállításához független futárszolgálatot vesz igénybe a Felhasználó költségére. A megrendelt termékek kiszállítása rendszerint 2 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a termék nincs raktáron és a teljesítés nem megoldható a fenti határidőben, úgy a Szolgáltató értesíti és tájékoztatja a Felhasználót erről a körülményről és megállapodnak a megrendelés és a teljesítés további részleteiről. Szolgáltató a megrendelt egyedi Termék-együtteseket esetenként a Termékek gyártóitól származó kartondobozokba csomagolja, ezért a kartondobozon esetlegesen feltüntetett információk nem vonatkoznak a bennük található Termékekre. Szolgáltató vagy a futárszolgálat a megrendelt termékek futárszolgálatnak történt átadását követően a Felhasználót e-mailben értesíti a várható kézbesítési időről és a csomag azonosító adatáról. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a termékek tervezett időn belüli kiszállítása érdekében, az esetleges késedelemért azonban a felelősségét kizárja.

 

A termék(ek) átvétele: A megrendelt termékeket Felhasználó, amennyiben a megrendelése során személyes átvételt kért,  a megrendelés feldolgozását követően a Szolgáltató 2112 Gödöllő, Kenyérgyári út 2. szám alatt található raktárában személyesen is átveheti előzetes egyeztetést követően, 9 - 14 óra között, ebben az esetben a kiszállításra vonatkozó rendelkezések nem érvényesülnek. Kiszállítás esetén a kézbesítés munkaidőben, általában 8 és 16 óra között történik. Ha a futárszolgálat nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, amelyen megjelöli az ismételt kézbesítési kísérlet várható időpontját, valamint telefonszámot ad meg annak érdekében, hogy Felhasználóval másik kiszállítási időpontot egyeztessenek. Ha másodszorra is sikertelen a kiszállítás, akkor a Terméket a futárszolgálat visszahozza a Szolgáltatóhoz, és Szolgáltató jogosult a megrendelést Felhasználó átvételi kötelezettségének megsértésére hivatkozással, tájékoztató e-mail küldése mellett törölni, Felhasználó részére pedig a felmerült költségekkel csökkentett vételárat megtéríti. Felhasználó köteles a termékek átvételekor, az átvételt igazoló dokumentum aláírását megelőzően ellenőrizni a termékek mennyiségét és minőségét. Amennyiben Felhasználó hiányt vagy a csomagoláson, illetve a termékeken külsérelmi nyomot, hibát tapasztal, úgy ezt köteles a futárszolgálat / kiszállító segítségével jegyzőkönyvbe vetetni. Ilyen jegyzőkönyv hiányában Szolgáltató nem felel azért, ha a Felhasználó az átvételt igazoló dokumentum aláírását követően arra hivatkozik, hogy hiányos a csomag tartalma, sérült a csomagolás vagy a termék, illetve nem az a termék van benne, amit megrendelt. A jelen pontba foglalt rendelkezések az átvételkor nem felismerhető, rejtett hibákért való szavatossági felelősséget nem érintik, az az átvételt követően fennáll. Ha megfelelően felvett jegyzőkönyv igazolja, hogy a termékek az átvételt megelőzően sérültek vagy hiányosak, úgy Szolgáltató a Termékek visszavételét, illetve cseréjét díjmentesen biztosítja.

 

Budapesti szállítási című gasztronómiai partner vásárlása: Amennyiben a jogi személy Felhasználó akár a megrendelés megtételekor, akár a Honlapra történt regisztráció során vagy azt követően megfelelően igazolta, hogy a vendéglátóiparban tevékenykedő vállalkozás, és nettó 40.000,- Ft értéken felül ad le Budapesten belüli szállítási címre vonatkozó megrendelést, úgy ezen megrendelésére a fentiek az alábbi eltérésekkel érvényesülnek:

 • Szolgáltató nem futárszolgálat útján, hanem saját maga szállítja ki a megrendelt termékeket, ingyenesen, a Megrendelés feldolgozását követő hétfői, szerdai, csütörtöki vagy pénteki munkanapon vagy a honlapon feltüntetett rendkívüli kiszállítási napon;

Fentieken túl ezen vásárlások esetén nem érvényesülnek a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Felhasználók közötti szerződésekre irányadó rendelkezések.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Szolgáltató a korábbi ÁSZF-ben szereplő, gasztornómiai partnereknek felkínált utólagos fizetés lehetőségét – a koronavírussal, mint vis maior helyzettel kapcsolatos bizonytalan gazdasági kilátások okán – határozatlan ideig felfüggesztette.

 

4)            Fogyasztókat megillető elállási jog

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a már teljesített megrendelésétől indoklás nélkül elállni, amely elállási jogát a megrendelt termékek Felhasználó vagy az általa az átvételre kijelölt, a futárszolgálattól eltérő személy általi átvételét követő 14 napon belül, azaz az átvétel napjától számított 14. nap elteltéig gyakorolhatja. Nem illeti meg elállási jog a Felhasználót romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ide tartoznak azon termékeink, amelyek légmentes csomagolásban kerültek kiszállításra, és amelyek egyszer használatos, nem mosható/tisztítható termékként a felhasználás során élelmiszerrel kerülnek közvetlen kapcsolatba.

 

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF első oldalán megjelölt székhelyére, illetve elektronikus elérhetőségére. Határidőben gyakorolja elállási jogát a Felhasználó, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat beérkezését Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul, legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja.

 

A Felhasználó elállási nyilatkozatát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti, alább ismertetett elállási/felmondási nyilatkozat-mintájának felhasználásával is megteheti, de nyilatkozhat formakényszer nélkül is:

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

Az elállás joghatásai: Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozata kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás díját és költségeit is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott.). Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Elállás esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató fentebb megjelölt székhelyére visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó elküldi a termékeket. A termékek visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli, a Szolgáltató utánvéttel feladott postai küldeményt nem vesz át.

 

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

5)            Szavatosság

 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a termék már a szerződés teljesítésekor hibás volt, kivéve az alábbi esetet: fogyasztónak minősülő Felhasználónál az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez esetben tehát a fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a hiba közlésén túl csak azt kell igazolnia, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított egy éves, Fogyasztó pedig két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Szolgáltató termékei többsége esetében elsősorban a kicserélést tartja célszerűnek, lévén azok jellemzően nem javíthatóak. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől el is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta vagy megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tudta elvégezni, vagy Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

6)            Termékszavatosság 

 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatótól vásárolt termék hibája esetén - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania, de a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő.

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti. Szolgáltató termékei többsége esetében elsősorban a kicserélést tartja célszerűnek, lévén azok jellemzően nem javíthatóak. A gyártó és a forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7)            Panaszkezelés, jótállás, fogyasztóvédelem, békéltető testület

 

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza a Szolgáltatónak a termék forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan, úgy panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. Szolgáltató panasz-ügyintézési helye, levelezési címe megegyezik a bevezető rendelkezések között feltüntetett székhelyével, illetőleg panasz-ügyintézés céljából ugyancsak a bevezető rendelkezések között feltüntetett e-mail elérhetőséget, valamint telefonos elérhetőséget tart fenn.

 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint orvosolja. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát jelenlévő fogyasztó esetén azonnal, telefonon vagy e-mail útján tett panasz esetén pedig az érdemi válasszal együtt megküldve átadja. A jegyzőkönyv tartalmazza a panasztevő nevét, lakcímét, telefonos vagy e-mail útján tett panasztételnél a panasz egyedi azonosító számát, a panasz előterjesztésének helyét, idejét és módját, a panasz részletes leírását, a bemutatott iratok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a Szolgáltató álláspontját, ha a panasz azonnal kivizsgálható, valamint a jegyzőkönyv keltét és a személyesen panaszt tevő és azt a Szolgáltató nevében felvevő személy(ek) aláírását.

 

Azonnali orvoslás hiányában a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja a panaszt és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, egyúttal a fogyasztónak minősülő Felhasználót tájékoztatja arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

Fogyasztóvédelmi szervezetek, eljárási lehetőségek:

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes magyar fogyasztóvédelmi szerv elérhetősége:

 

Gödöllői Járási Hivatal

cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.

e-mail: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/godolloi-jarasi-hivatal

 

Az európai unió on-line fogyasztóvédelmi vitarendezési fórum elérhetősége:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó a fenti online honlapon keresztül.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.,

levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703; (+36-1) 784-3076; (+36-1) 784-3149

Ügyfélfogadási idő és tanácsadás: K-Sz-Cs: 9.00 - 14.00

 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogvita esetén – feltéve, hogy előbb megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül a Szolgáltatóval – jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A belföldi lakóhely és tartózkodási hely hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

 

A békéltető testület a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, hatáskörébe tartozik a fogyasztónak minősülő Felhasználó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

A békéltető testület bárki kérésére köteles haladéktalanul, írásban vagy más megfelelő formában tájékoztatást adni a hatásköréről, illetékességéről, eljárásának szabályairól és költségeiről, a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeiről, a határozatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének feltételeiről, és arról, hogy a békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét. A békéltető testület eljárása a fogyasztónak minősülő Felhasználónak a békéltető testület elnökéhez írásban előterjesztett kérelmére indul. További tudnivalók a békéltető testület fent megjelölt honlapján olvashatók.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságok hatáskörtől függően:

 

Budapest Környéki Törvényszék

cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.,

levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

vagy

Gödöllői Járási Bíróság

cím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.,

levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf. 410.

 

Amennyiben a Felhasználó panaszát a Szolgáltató nem rendezte megnyugtatóan, vagy a békéltető testület eljárása nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési Tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató)!

 

Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, így elsősorban az ecocatering.hu címen elérhető honlapot, illetve webáruházat (a továbbiakban: Honlap vagy Webshop), amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltakat megértette és elfogadja!

 

VERZIÓ: 2.1 - 2020. június 20. napjától hatályos Tájékoztató

 

Az Ön személyes adatainak (a továbbiakban Adat) az Honlap üzemeltetője, az Ecocatering Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) által történő kezelésére az adatkezelés kezdetekor irányadó Tájékoztató az irányadó. A korábbi verziókat a Honlap „Archív” menüpontja alatt találja.

 

1)            Bevezető, az Adatkezelő, fogalom-meghatározások

 

Szolgáltató egy környezetbarát, lebomló termékek kis és nagykereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság, amely értékesítési tevékenységét webshop üzemeltetésével segíti elő. Ön a Honlapon megoszthatja a Szolgáltatóval egyes személyes Adatait, bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez pedig meg kell osztania ezeket. Az adatkezelés tehát részben az Ön hozzájárulásán, részben pedig az Ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése érdekében, kötelezően alapul. Ahhoz pedig, hogy Ön érvényesen tudja hozzájárulását megadni, Szolgáltató a jelen Tájékoztató útján tájékoztatja Önt előzetesen az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról és az Önt, mint érintettet megillető jogokról.

 

Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli az Ön Adatait:

 • a Honlap böngészésekor: ún. sütik alkalmazásával,
 • a Honlapon történő regisztráció alkalmával,
 • marketing célú adatkezelés esetén (elsősorban: hírlevél)
 • a Webshopról történő rendelés esetén.

 

Az Adatkezelő adatai az alábbiak:

 

Ecocatering Korlátolt Felelősségű Társaság

 

székhely (egyben a panaszügyintézés helye):

2113 Erdőkertes, Rét utca 11.

cégjegyzékszám:

13-09-186227

adószám:

23100761-2-13

nyilvántartó cégbíróság:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

cég képviselője:

Stampf Krisztina ügyvezető

központi e-mail cím:

natur@ecocatering.hu

központi telefonszám:

(+36) 30 221 7181

ügyfélszolgálat / panaszkezelés telefonos elérhetősége:

(+36) 30 397 2363

tárhely-szolgáltató:

Kontir-Aktiv Bt.

tárhely-szolgáltató székhelye:

1131 Budapest, Unoka u.55.

tárhely-szolgáltató elérhetőségei:

support@kontiraktiv.hu

+36309318405

 

Adatvédelmi tisztviselőt az Adatkezelő nem alkalmaz.

 

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések alatt az alábbiak értendők:

 • érintett (a továbbiakban Ön vagy Érintett): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,
 • azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosíthat,
 • személyes adat (Adat): az érintettre vonatkozó bármely információ,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

 

Irányadó jogszabályok:

 • az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény),
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ().

 

Szolgáltató a jogi szabályozással összhangban mindenkor törekszik az adatvédelmi alapelveknek megfelelően kezelni az Ön adatait, az adatkezelés tehát megfelel a célhoz kötöttség, a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg és az elszámoltathatóság elveinek.

 

2)            Sütik alkalmazása a Honlap böngészésekor

 

 1. a) funkcionális sütik:

A honlap böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap hibátlan működéséhez technikailag szükséges adatcsomagokat, ún. cookie-k, azaz sütik kerüljenek telepítésre az Ön által használt számítástechnikai eszközre. A sütik és a Szolgáltató számítástechnikai rendszere a Honlap böngészésekor adatokat küldenek egymásnak, amely adatok között Adatnak minősül elsősorban az Ön eszközének IP címe, a meglátogatott oldal címe, a látogatás időpontja.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Webshop használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy Ön képes lesz a Webshop valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A Webshop ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. Kérjük, hogy amennyiben Ön nem kívánja, hogy a Szolgáltató akárcsak sütik alkalmazása útján az Ön Adatait kezelje, úgy mellőzze a Honlap böngészését. A már telepített sütik törléséhez itt talál segítséget:

 

 1. b) marketing célú sütik:

Önnek lehetősége nyílik a Honlap böngészésekor a honlap alján felnyíló fülön hozzájárulást adni ahhoz, hogy a Szolgáltató a technikailag szükséges sütik alkalmazásán felül marketing célú sütiket is telepítsen az Ön eszközére vagy ezen hozzájárulását bármikor visszavonhassa. Ugyancsak süti telepítését eredményezi, ha Ön böngészőjét felhatalmazza arra, hogy felhasználónevét és jelszavát elmentse. Amennyiben Ön hozzájárul a szélesebb, marketing célú adatkezeléshez, úgy ennek nyomán Szolgáltató technikai közreműködőként jogosulttá válik olyan sütiket telepíteni, amelyek a Honlap látogatása során a Szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. számára megosztják, ha Ön korábban már látogatást tett a Honlapon és ez alapján – az Ön korábbi böngészési előzményeit is figyelembe véve – személyre szabott hirdetést jeleníthetnek meg Önnek.

 

A jelen 2.b) pontban rögzített adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a Honlap böngészésének folytatásával, illetve a marketingcélú sütik telepítéséhez történő, az „Engedélyezem” gombra való kattintással kifejezett beleegyezésével ad meg. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja akár a Honlap beállítások felületén, akár emailben a Szolgáltatónak megküldött levélben.

 

3)            A Honlapon történő regisztráció kapcsán végzett adatkezelés

 

Ahhoz, hogy Ön a Webshopban a Szolgáltató termékeit meg tudja rendelni, Önnek regisztrálnia kell a Honlapon. A regisztráció önkéntes, az azzal kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: adatai a regisztráció, illetőleg a legutolsó megrendelése teljesítésétől számított 6 hónapon belül törlésre kerülnek.

 

A regisztráció során Ön a következő adatokat adhatja meg:

 • Regisztrációs adatok: email cím, amely a felhasználónévként is funkcionál, tetszőleges jelszó,
 • Kapcsolattartási adatok: telefonszám, mobilszám,
 • Számlázási adatok: név, lakcím, egyéni vállalkozó esetén név és székhely, illetve adószám,
 • Szállítási adatok: név, cím.

 

Ön a kapcsolattartási, a számlázási és a szállítási adatokat megadhatja a regisztrációt követően is, azok a megrendelése teljesítése érdekében szükségesek, azok megadásának elmaradása esetén megrendelését nem tudjuk teljesíteni (elegendő egy telefonszám megadása is). A regisztrációs adatok megadásával Ön jogosult termékeket megrendelni, még nem véglegesített megrendelését Szolgáltató rendszere 90 napig tárolja.

 

Ön bármikor jogosult a Honlapon tett regisztrációját törölni, ebben az esetben a megadott Adatokat – marketing célú adatkezeléshez történt hozzájárulás hiányában, illetve még kölcsönösen nem teljesített Rendelés hiányában – a Szolgáltató haladéktalanul törli a rendszeréből és ezzel az adatkezelést – korábbi megrendelés Rendelés esetén a számlázási Adatokat leszámítva – megszünteti.

 

4)            Marketing célú kapcsolatos adatkezelés (hírlevél)

 

A Honlapon történő regisztráció során Ön szabadon feliratkozhat a Szolgáltató elektronikus hírlevelére és ezzel együtt hozzájárulást adhat Adatai marketing célú kezelésére is. Ebben az esetben a fentieken túl az Ön által megadott regisztrációs és kapcsolattartási adatokat, így elsősorban az Ön email címét és/vagy telefonszámát/telefonszámait Szolgáltató marketing, így akár direkt marketing céllal is jogosulttá válik kezelni. Az adatkezelés ez esetben marketingtevékenység során hírlevél vagy egyéb üzenetek (pl. különleges ajánlatok, árengedmények, környezetvédelemmel vagy a termékekkel, illetve a Szolgáltató egyéb tevékenységeivel kapcsolatos hírek és tájékoztatók) küldésében, direkt marketing jellegű kapcsolatfelvételben, illetőleg Adatainak marketing jellegű adatbázisban történő adatbázisba foglalásában, rendszerezésében, tárolásában testesül meg. A Szolgáltató rendszere a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat is tárolja.

 

Ön bármikor jogosult a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni a Honlapon, elektronikus üzenet (email) útján, illetőleg az adatkezelés során küldött anyagok alján elérhető leiratkozás funkció segítségével, Ez esetben – amennyiben a visszavonás általánosságban valamennyi marketing célú adatkezelésre kiterjed, úgy – Szolgáltató haladéktalanul törli az Ön Adatait a marketing célú adatbázisokból.

 

5)            A Webshopon történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Ön a Szolgáltató termékeinek a Webshopon történő megrendeléséhez (a továbbiakban: Rendelés) önként jogosult a fenti 3) pontban megjelölt kapcsolattartási, számlázási és szállítási adatokat (a továbbiakban együtt: Rendelési Adatok) is megadni. Önnek lehetősége van megadnia - a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából - bankszámlaszámát, valamint a számlázás és kiszállítás megkönnyítése érdekében a munkahelyének nevét, a számlázási és kiszállítási nevet és címet. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása.

 

Ön a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Webshop oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. Ha Ön Rendelést küldött el, akkor a Rendeléshez az elküldés pillanatában érvényes – az Ön által megadott legfrissebb – Adatok lettek csatolva. A Rendeléshez kapcsolt Adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

A Rendelés véglegessé válásával, azaz a Szolgáltató visszaigazolásával Ön és Szolgáltató között szállítási szerződés jön létre, amelynek teljesítéséhez, illetőleg az ahhoz kapcsolódó jogszabályi előírások teljesítéséhez a számlázási és esetenként a szállítási Adatok szükségesek, így ezen Adatok vonatkozásában a Rendelés véglegessé válásával az adatkezelés jogalapja a szerződés, illetve a jogi kötelezettség teljesítése, valamint a számlázási adatok kapcsán jogszabályi előírás lesz. Szolgáltató, amennyiben Ön a Rendelés kölcsönös teljesítését megelőzően a Honlapról leiratkozna, regisztrációját visszavonná, úgy a Rendelési adatokat – a számlázási adatok kivételével – a Rendelés kölcsönös teljesítéséig őrzi meg.

 

6)            Adatfeldolgozók, adattovábbítás, adatkezelés általános jellemzői, adatbiztonság

 

Az Ön adatait a Szolgáltató operatív működése során a Szolgáltató megfelelő jogosultságokkal és titoktartási kötelezettséggel rendelkező munkatársai ismerhetik meg.

 

A Rendelési Adatokat az Ön által választott kiszállítási mód függvényében Szolgáltató jogosult a kiszállítást végző harmadik személyek, azaz az alábbi futárszolgálatok részére továbbítani, amely szolgáltatók adatfeldolgozóként vesznek részt Szolgáltató adatkezelésében:

 • GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, honlapcíme: https://gls-group.eu/HU/hu/home, adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona Rita, elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com)
 • esetlegesen más futárszolgálat, amely személyét Szolgáltató külön e-mailben megjelöli.

 

A számlázási adatokat Szolgáltató továbbítja az alábbi könyvelő cégnek, mint adatfeldolgozónak:

 • Fit-Time-2001 Bt. (FIT-TIME 2001 Adótanácsadó, Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2183 Galgamácsa Petőfi út 37., cégjegyzékszám: 13-09-202740, telefon: 0628 579530)

A számlázási adatokkal kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig köteles Szolgáltató tárolni.

 

Az Ön regisztrációs Adatait, valamint Rendelési Adatait – további adatfeldolgozóként – a Szolgáltató informatikus, tárhely-szolgáltató, illetve a vételár kifizetésének késedelme esetén ügyvéd alvállalkozói, valamint a postai szolgáltató kezelhetik az Ön adatait, amely adatfeldolgozások jogalapja szintén a szerződés teljesítése, illetve – az ügyvéd adatfeldolgozása tekintetében – Szolgáltató jogos érdekeinek, azaz a kintlévőség jogos behajthatóságának érvényesítése.

 

Szolgáltató az Ön adatait egyéb harmadik személyek részére még a marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulás esetén sem továbbítja, és azokat semmilyen esetben sem továbbítja külföldre.

 

A hatályos jogszabályok alapján bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság, adóhatóság a tájékoztatás adása, Adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – Adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit  úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt Adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), annak hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás) és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Adatkezelő. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot – megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult – a sértetlenséget – megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét – és a rendelkezésre állást – gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

7)            Az Érintett jogai

 

Tájékoztatás (hozzáférés). Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatainak kezeléséről - egyértelmű, közérthető és részletes, valamint előzetes - tájékoztatást kapjon. A Szolgáltató az Adatok felvételekor a jelen Tájékozató útján tájékoztatja Önt az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Ön az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az Adatai kezeléséről és kérheti, hogy a Szolgáltató az Adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan Adatokat helyesbítse, a hiányos Adatot kiegészítse. A megadott adatok többségének módosítását a Honlapon el lehet végezni, illetve postai úton is lehet kezdeményezni.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az Érintett bármikor visszavonhatja az Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, illetve kérheti az Adatai törlését. A Szolgáltató a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, így különösen, ha Önnek tartozása áll fenn a Szolgáltató felé. Szolgáltató az Ön Adatait nem hozza nyilvánosságra, így az elfeledtetéshez való jog Szolgáltató adatkezelése kapcsán nem releváns.

Korlátozás. Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató az Adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó Adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

Szolgáltatónál automatizált döntéshozatalra egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

8)            Az Érintett jogainak biztosítása, az Érintett kérelmeinek kezelése

 

A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót, kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátja, továbbá a Honlapon is elérhetővé teszi. Ön a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén juttathatja el a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz annak teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket, továbbá indokolatlan késedelem nélkül, de lekésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza a Szolgáltató által megtett intézkedést, vagy az Ön által kért tájékoztatást. Amennyiben a Szolgáltató a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszi meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az Ön jogorvoslati lehetőségeit. A Szolgáltató a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem Öntől származik, a Szolgáltató kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

 

9)            Jogorvoslat

 

Ön a jogainak sérelme esetén az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken kérheti, hogy a Szolgáltató a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az Ön kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az Ön ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről Önt tájékoztatja.

 

Ön panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 (1) 391-1410, ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

 

Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az Érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

 

 

Webáruház készítés